Home Familiepark Belevingsfeesten met OSBU

Belevingsfeesten met OSBU

FMDO vzw

Vier mee

 • NL
 • FR
 • EN
 • Er wonen bijna 140 verschillende nationaliteiten in Oostende!
  Elke middag barst in Het Familiepark een feest los.

  Wie weet beland je midden in een Armeens huwelijksfeest of ben je te gast op een Latijns-Amerikaans feest van de onafhankelijkheid.

  Geniet van fijne ontmoetingen, muziek en dans. De feesten zijn gratis voor jong en oud, kleine hapjes worden te koop aangeboden.

  OSBU staat voor Oostende Bulanjorr (Gambia). OSBU organiseert een aantal keer per jaar een groot Gambiaans feest in Oostende waarop mensen zonder migratieachtergrond en met migratieachtergrond elkaar kunnen ontmoeten.

  OSBU wil Oostende laten kennismaken met de Gambiaanse cultuur op hun typisch feestelijke en enthousiaste manier. De opbrengsten van de activiteiten gaan naar hun vrouwenproject in Gambia die zicht richt op kwetsbare vrouwen.

 • Il y a Ostende 140 nationalités différentes.
  Chaque après-midi au Parc Famille une fête est organisée.

  Peut-être vous vous trouverez à un mariage Arménien ou vous êtes l’invité à une fête d’indépendance de l'Amérique Latine.

  Jouissez de la musique, de la danse. Les fêtes sont gratuites pour petits et grands, les bouchées sont payantes.

  OSBU signifie Ostende Bulanjorr (Gambie). OSBU organise plusieurs fois par an une grande fête Gambienne à Ostende où les gens sans origine immigrée et avec origine immigrée se rencontrent.

  OSBU veut faire connaître Ostende la culture Gambienne à leur manière typique festive et enthousiaste. Les recettes des activités vont à leur projet féminin en Gambie qui s’occupent des femmes fragiles.

 • Wow, almost 140 nationalities live in Ostend!
  Each afternoon a party breaks loose.

  Who knows, you might end up in an Armenian wedding or a Latin-American independency party.

  Meet up with nice people and enjoy music and dance. The parties are free for young and old, some little snacks will be sold.

  OSBU stands for Ostend Bulanjorr (Gambia). Several times a year OSBU organizes a big Gambian party in Ostend where people without a migration background and with a migration background can meet each other.

  OSBU wants to introduce Ostend to the Gambian culture in their typically festive and enthusiastic way. The proceeds of the activities will go to their women's project in Gambia, which focuses on vulnerable women.