Alzheimer Liga Vlaanderen

Alzheimer Liga Vlaanderen

De tickets zijn bestemd voor de vrijwilligers van Alzheimer Liga Vlaanderen.
Zij zetten zich om onze doelstellingen waar te maken in de praktijk.

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk, met als doel personen met dementie en jongdementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie. De Liga ijvert voor een brede toegang tot zorg op maat en voor kwaliteit van leven. De werking van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wordt door de Raad van Bestuur en het Directiecomité aangestuurd. De uitvoering onder leiding van de Directeur ligt in handen van vrijwilligers en enkele stafmedewerkers. Dankzij hun gezamenlijke inzet én met uw steun zorgt de Liga ervoor dat haar slogan "Samen dementie draagbaar maken" gestalte krijgt.


€14,00 | 5 ONTVANGEN | NOG 285 KAARTEN NODIG

GESCHONKEN DOOR MATHIAS EISCHEN

www.alzheimerliga.be/nl

Alzheimer Liga Vlaanderen

12 tickets ontvangen, nog 88 nodig

  • Alzheimer Liga Vlaanderen kreeg 12 tickets van een anonieme gever