Duurzaamheid

TAZ ALS DUURZAAM CULTUURFESTIVAL
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze veranderende samenleving. Theater Aan Zee wil hieraan bijdragen en als festival zorg dragen voor de omgeving. Dit doen we door jaar na jaar duurzame initiatieven te nemen op verschillende vlakken.

ONS DOEL
Jaarlijks komen ongeveer 120.000 mensen naar Theater Aan Zee. Allen dragen ze bij aan de ecologische voetafdruk van het festival, door zich te verplaatsen, een drankje en een hapje te nuttigen, afval te genereren op het festival … Om deze voetafdruk in te perken, heeft TAZ de handen in elkaar geslagen met OVAM.
Na de nulmeting en de Groene Vent scan die in 2015 werden uitgevoerd, gingen Lang Leve(n) Oostende (bestaat ondertussen niet meer) en TAZ aan de slag met de gegevens. De thema's afval, mobiliteit, beleid en energie werden omgezet in een vijfjarenplan, aan de hand hiervan willen we tegen 2020 een energieneutraal festival worden.
Energieneutraal worden vormt een grote uitdaging, het is dan ook belangrijk dat de resultaten jaar na jaar geëvalueerd worden. Het vijfjarenplan kan zo verder aangepast worden in relatie tot wat mogelijk is. Door op deze manier te werken komen we stap na stap dichter bij ons uiteindelijke doel.

HOE WE ONS DOEL BEREIKEN

REEDS GEREALISEERD

AFVAL

• catering met borden en bestek, i.p.v. wegwerpservies
• alle drankconsumpties in herbruikbare bekers, wegwerpbekers volledig afschaffen • duurdere wijnen worden in glazen geserveerd
• melk, suiker en koekjes (voor de koffie) worden in grote pakken aangekocht, zonder aparte verpakkingen
• backstage inrichting van minicontainerpark: papier, pmd en restafval; aparte inzameling van organisch afval
• inzamelactie voor bekers: 30 bekers (cola/bier/cava/wijn) in ruil voor 1 jeton
• dranken en prijslijst van de consumpties worden op een groot bord geschilderd, en niet langer afgedrukt en gelamineerd
• afval op locaties aanpakken

MOBILITEIT
• samenwerking met Gino Carts & Bikes
• samenwerking met Fietspunt: fietsen die (jonge) makers kunnen gebruiken, als goedkoop en ecologisch alternatief voor de auto
• parkeerzone voor De Grote Post wordt 1 grote fietsparking

INITIATIEVEN DIE TIJDENS TAZ#18 HUN INTREDE DOEN
• op locatie verdwijnen alle petflesjes en bidons. Alle artiesten en medewerkers drinken voortaan van 'de tap'. I.s.m. De Leiding CVBA worden watertaps, aangesloten op het leidingwater, geïnstalleerd op de verschillende locaties.
• TAZ schakelt in het Leopoldpark over op groene stroom
• invoer afvaleilanden


ONZE PARTNERS OP VLAK VAN DUURZAAMHEID
TAZ werkt samen met OVAM en hogeschool Vives Kortrijk om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren. OVAM staat TAZ bij met raad, en waar mogelijk ook met een financiële ondersteuning. Hogeschool Vives Kortrijk stelt studenten van de opleiding Ecotechnologie ter beschikking van TAZ. Zowel studenten uit het eerste als uit het tweede jaar hebben de mogelijkheid om hun stage uit te voeren bij TAZ. Tijdens deze stage geven de studenten raad en onderzoeken ze de verschillende pistes om het duurzaamheidsbeleid van TAZ op verschillende vlakken te verbeteren.