Voor en achter de schermen

TAZ wil er zijn voor een breed divers publiek en schenkt aandacht aan de totale festivalbeleving van alle bezoekers. Hiervoor zetten we artistiek-inhoudelijke samenwerkingen op of nemen we initiatieven die de toegankelijkheid verhogen of uitnodigen tot verdieping. Soms zichtbaar voor de schermen, soms achter de schermen, voor een specifiek publiek.

VOOR DE SCHERMEN

> Café Koer, het festivalcafé in het Leopoldpark, is dé plek waar toeschouwers, artiesten en passanten elkaar ontmoeten. Een informele plek waar tussen pot en pint of tijdens een maaltijd gezellig nagekeuveld wordt. Café Koer is op wo 31/7 open vanaf 20u tot 02u. Vanaf donderdag 1/8 van 10u tot 2u.
> Elke dag vind je op diverse locaties de TAZette, dé dagkrant van TAZ. Met interviews, updates, verhalen live@TAZ. Vanaf 11u te verkrijgen aan de infostand in het Leopoldpark, ideaal om je dag te plannen bij een koffie.
> Extra duiding lees je in het programmablaadje op de website. Wie een ticket voor een voorstelling heeft, ontvangt het ook per e-mail, kort voor de start van de voorstelling.
> Naast de vele boekenprogramma's op TAZ kan je op LangZullenWeLezen.be, een initiatief van de VRT, rondneuzen in de boekenkast van TAZ.
> I.s.m. Studium Generale Gent, HoGent en Uitgeverij Academia Press verschenen in het voorjaar vijf KARAKTERS. Vijf essays, die inzoomen op betrokkenheid, het thema van gastcurator Lucas De Man. De essays zijn geschreven door Lucas De Man, Sien Volders, Dominique Van Malder en Joris Hessels (Radio Gaga), Brigitte Herremans en Rashif El Kaoui. Ze zijn te koop via de webshop van Studium Generale of tijdens TAZ aan de infostand.

ACHTER DE SCHERMEN

Iedereen heeft recht op cultuur. Niet willen deelnemen is een vrije keuze, maar niet kunnen deelnemen is uitsluiting. Sociale organisaties en verenigingen waar armen het woord nemen en initiatieven als Cultuurkans en het Fonds Vrijetijdsparticipatie zijn partners in de strijd tegen sociale uitsluiting. Ook jij kan een steentje bijdragen!

Oproep:
Met de AAN JOU actie willen TAZ en Lucas De Man iedereen oproepen om een TAZ-ticketje te schenken aan mensen die zich inzetten voor iets of iemand, zoals vrijwilligers, verpleegsters, scoutleiders, mantelzorgers en zovele anders mensen die we graag ook op TAZ verwelkomen. We voorzien 2000 tickets voor elf voorstellingen in opTAZ.

Prijszetting is niet de enige drempel die mensen met een kwetsbare achtergrond ondervinden. Het Familiepark probeert, vanuit de inclusieve visie - ‘wat goed is voor mensen in armoede, is goed voor iedereen’ - zoveel mogelijk participatiedrempels weg te werken. De prijszetting is voor iedereen laag (maximaal 2,5 euro voor een voorstelling), de informatie is zeer beknopt en meertalig en wordt verspreid via scholen en welzijnsorganisaties.
Ter plaatse is er een parkplan met een overzicht van alle activiteiten. Het publiek heeft daardoor weinig tot geen voorkennis nodig. Er is geen ticketverkoop vooraf zelfs geen ticketbalie, dus geen planning vooraf. De infrastructuur is toegankelijk voor andersvaliden.
De voorstellingen gaan door in een tent of openlucht, de drempel ligt zo lager dan bij een bezoek aan een schouwburg. Alle activiteiten gaan door in het Leopoldpark, het Atheneum, het Maria Hendrikapark én het Kursaal, in het centrum van de stad, bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer. Bij de selectie van de voorstellingen stelt TAZ de kwaliteit en de variatie voorop: doeactiviteiten in het park, korte en langere presentaties, workshops, zowel beeldende voorstellingen zonder taal als talige voorstellingen, een aanbod voor verschillende leeftijden, enz.

Door deze initiatieven biedt het gemoedelijke Familiepark een aanbod dat open, betaalbaar, toegankelijk, bereikbaar én aantrekkelijk is voor iedereen.

Ook het samenwerkingsproject met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij de band Brussel-Oostende dieper aangehaald wordt, ademt deze visie uit. In samenwerking met Paspartoe en Brusselse armoedeverenigingen ervaren een 150-tal Brusselaars een dagje aan zee met een snuifje cultuur.

Ook tracht TAZ een steentje bij te dragen aan de noden in de kunstensector. Voor de jonge kunstenaars op TAZ biedt TAZ extra steun en omkadering in hun prille loopbaan. Als extraatje organiseert TAZ sinds enkele jaren een sectordag voor Jong Theater en nu voor de tweede keer ook voor Jong Muziek. Beginnende en ervaren artiesten maar ook professionelen uit de sector leren er elkaar kennen en gaan er in gesprek.

Ook Victoria Deluxe strijkt deze zomer neer in Oostende. Met een tiental jongeren uit Gent, Brussel en Charleroi boksen ze één van de Avonden van Hoop in elkaar. De dagen nadien bekijken en becommentariëren ze voorstellingen op TAZ. Op theateraanzee.be en sociale media kan je hun recensie of blog of beeldverhaal of vlog volgen. Via deze intensieve workshop tracht Victoria Deluxe deze jongeren te sensibiliseren en toe te leiden naar een kunstopleiding.

De kunsteducatieve organisatie mu-zee-um organiseert theater- kampen voor verschillende leeftijden. Op vrijdag 9 augustus presenteren zij een toonmoment (zie dagklapper) en op zaterdag 10 augustus reiken ze op de prijsuitreiking hun Jongerenjury Prijs uit.